Krátkodobá pôžička

Krátkodobé pôžičky ponúkajú u nás najviac nebankové spoločnosti a ide spravidla o úvery so splatnosťou do 30 dní, v niektorých prípadoch aj viac. Najväčším benefitom pôžičiek je pomerne rýchle a jednoduché vybavenie bez množstva administratívy a dokladovania, ale tiež aj ich pomerne široká dostupnosť pre veľkú väčšinu žiadateľov, či už ide o bežných zamestnancov, prípadne aj o dôchodcov, mamičky na materskej, podnikateľov, živnostníkov alebo študentov.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Kto si chce požičať z banky, tak ako krátkodobý bankový úver môže slúžiť napríklad kreditná karta alebo povolené prečerpanie, prípadne menší spotrebný úver, ktorý majú niektoré banky aj s možnosťou vybavenia online. V pravom slova zmysle ale nejde o krátkodobé úvery, pretože pod týmto pojmom sa myslí malá alebo mini nebanková pôžička so splatnosťou rádovo zopár týždňov. Takéto pôžičky poskytujú zväčša nebankové subjekty špecializované práve na tieto druhy financovania.

Nebankové krátkodobé úvery

Krátkodobé pôžičky najviac poskytujú nebankové spoločnosti, ktoré sa špeciálne na tento druh úverov najviac zameriavajú. Buď ide o online úvery alebo pôžičky cez SMS, ktorých splatnosť je zvyčajne na niekoľko týždňov až mesiacov v prípade určitých výnimiek, avšak veľmi rýchle a jednoduché je aj ich vybavenie. Najčastejšie nie je potrebné žiadne dokladovanie príjmu, niektoré nebankovky neoverujú ani registre dlhov a úvery sú spravidla vždy bezúčelové.

Trila

Pôžičky jednoducho a rýchlo cez SMS alebo aj online ponúka Trila. Ide o krátkodobé úvery, ktoré sa poskytujú od 50 do 500 € a je možné si požičať na dobu 15 až 25 dní. V prípade, že ale nebudete stíhať tento krátkodobý úver splatiť načas, je možné za poplatok požiadať o predĺženie splatnosti pôžičky a to o 15, 30 alebo aj 45 dní, pričom splatnosť je možné predĺžiť až päťkrát, čím sa celková doba značne predĺži. Za každé predĺženie sa ale platí nemalý poplatok, takže je najlepšie úver čo najskôr splatiť.

Vybavenie úveru je veľmi rýchle, pôžičky sú bez dokladovania účelu použitia finančných prostriedkov, takže sú použiteľné na hocičo. O úver je možné požiadať prostredníctvom internetového formulára alebo cez SMS správu a schválenie obvykle trvá len niekoľko minút. V ideálnom prípade je možné získať peniaze do 24 hodín priamo na účet v banke. Ak budete dlhodobým klientom nebankovky a pravidelne si požičiavať, môžete získať na ďalšie úvery výrazne lepšie finančné podmienky.

SMS Credits

Na SMS úvery sa špecializuje aj nebanková spoločnosť SMS Credits, ktorá sa stáva u nás stále viac známejšou. Aj v tomto prípade ide o mini úvery s krátkou dobou splatnosti, konkrétne sa dá požičať od 20 do 350 €. Prvá pôžička je do 100 €, ale postupom času je možné si požičiavať pri riadnom splácaní úverov viac až do maximálneho úverového limitu. Pôžička sa dá vybaviť aj online cez webstránku poskytovateľa a na získanie nie je treba žiadne ručenie alebo ručiteľ.

Dobou splatnosti ide o klasický menší úver, ktorý je možné splatiť za 5, 10 alebo 15 dní. V prípade potreby je ale aj tu možné predĺženie tejto splatnosti a to najviac dvakrát za sebou. Na získanie úveru treba mať nad 18 rokov, byť občanom SR s trvalým pobytom na území SR, mať bankový účet vedený na území SR a nebyť registrovaný v registroch dlžníkov. Úver je bez skrytých poplatkov vopred, vyžaduje síce na úvod registráciu, ale len jednorázovo a výplata peňazí je tiež na bankový účet.

CG Pôžička

CG Pôžička patrí tiež medzi klasické nebankové krátkodobé pôžičky, pričom výška úveru je od 25 € do 350 € a je možné si flexibilne zvoliť, koľko si potrebujete požičať podľa toho, na čo chcete peniaze použiť. Úver je bez obmedzenia účelu, čiže sa dá využiť na hocičo. Doba splatnosti je 5 až 31 dní a pôžička sa dá vybaviť tak cez SMS ako aj cez online formulár a žiadosť priamo na webstránke nebankovk. Tak ako pri iných úveroch, aj táto pôžička je splatná v deň splatnosti.

Ak sa stane, že klient nemá dostatočnú sumu, aby úver načas splatil, môže si splatnosť za poplatok predĺžiť o 15 dní, pričom táto služba je využiteľná až trikrát. Výhodou tohto úveru je, že na získanie pôžičky netreba ručiteľa, dokladovanie výšky príjmu a záujemcovia o úver si ho môžu vybaviť bez náhľadu do registra dlžníkov, čo znamená, že je možné si požičať aj v prípade problémových situácií. Obvykle je žiadosť schválená do 5 minút a peniaze sa posielajú na bankový účet.

Ferratum Bank

Krátkodobá pôžička online ale aj prostredníctvom SMS správy sa dá požičať aj od nebankovej spoločnosti Ferratum Bank. Úver je možné získať na čokoľvek a bez dokladovania príjmu alebo administratívnych úkonov a rôznych potvrdení, čo znamená, že je ideálny aj pre dôchodcov, živnostníkov, podnikateľov, študentov alebo pre ženy a mamičky na materskej dovolenke. Podmienkou je mať vek nad 18 rokov a byť občanom SR s trvalým pobytom na území SR.

Výška úveru môže byť od 30 do 350 € a je závislá od toho, či si požičiavate prvý úver alebo ste už dlhšie klientom nebankovky. Na vybavenie nemusíte mať ručiteľa ani iné ručenie a termín splatnosti je možné si predĺžiť za poplatok o 15 alebo 30 dní. Bežná splatnosť úveru je od 7 do 30 dní a tak ide o ideálnu pôžičku, keď potrebujete požičať pred výplatou alebo na nečakané výdaje v rámci mesiaca. Samozrejmosťou je, že vybavenie úveru je rýchle a bez skrytých poplatkov.

Okrem úveru na niekoľko týždňov sa dá z Ferratumu požičať aj rýchla pôžička, ktorej splatnosť je možná aj na 12 mesiacov, minimálne na 2. Ide teda už o klasický splátkový úver, ktorý sa poskytuje vo výške od 200 €, horná hranica je do 700 €. Pre nových klientov je možné získať prvú pôžičku najviac na 350 €. Čo sa týka účelovosti, pôžičku je možné využiť na čokoľvek, pretože je bezúčelová. Na vybavenie nie je treba ručiteľ, ale nebankovka môže v individuálnych prípadoch vyžadovať dokladovanie bonity. Vybavenie netrvá zväčša dlhšie ako 24 hodín a o úver sa žiada online.

Slovak Credit

Menej známou nebankovou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá poskytovaním krátkodobých pôžičiek, je napríklad Slovak Credit. Klientom ponúka možnosť získať pôžičky vo výške už od 25 € až do maximálneho úverového limitu 300 €, ale prvá pôžička pre nového záujemcu je obmedzená na najviac 100 €. O úver je možné požiadať aj online prostredníctvom žiadosti priamo na webovej stránke nebankovej spoločnosti a v prípade rýchleho schválenia je možné mať peniaze už do 24 hodín.

Obvykle sa poskytujú peniaze prevodom na bankový účet a doba splatnosti je najviac do 30 dní. V prípade potreby je možné splatnosť predĺžiť o ďalších 30 dní a to zaplatením príslušného poplatku najneskôr v deň pôvodnej splatnosti. Pôžičku môžu získať občania SR, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, nemajú vedené voči svojej osobe žiadne exekučné konanie, nemajú nedoplatok na sociálnom alebo zdravotnom poistení a nie sú dlžníkom spoločnosti Slovak Credit.

Pôžičkomat

Špecialistom na krátkodobé pôžičky a to najmä s jednoduchým vybavením online je Pôžičkomat. Ide o nebankové úvery, ktoré sa poskytujú pre nových klientov do 95 € a pred dlhodobých klientov s históriou až do výšky 900 €. Dobou splatnosti sú tieto pôžičky krátkodobé a to od 5 do 31 dní. Plusom je, že nie sú s nimi spojené žiadne skryté poplatky, vďaka automatizovanému systému je možné mať úver schválený už do 20 minút a peniaze sa posielajú na účet už hneď po schválení.

Požičať sa dá na čokoľvek, pretože tieto úvery sú bezúčelové a tak nie je nutné dokladovanie, ako ste peniaze použili. Na vybavenie nie je potrebné dokladovanie príjmu, takže sa tieto úvery hodia aj pre osoby s nízkym príjmom, ako napríklad študenti, dôchodcovia alebo mamičky na MD. Podmienkou na získanie je, aby žiadateľ mal nad 18 rokov a nebol v omeškaní so splácaním u inej finančnej inštitúcie. Vybavenie je rýchle, jednoduché a online.

Credit One

Credit One poskytuje pre záujemcov o úverové prostriedky tiež jednoduché, rýchle a bezúčelové pôžičky krátkodobého typu. Prvý úver je možné získať do výšky 180 €, čo je pomerne nadpriemerná ponuka vzhľadom na ostatné konkurenčné pôžičky, dlhodobí klienti nebankovky s riadnym splácaním predošlých úverov si môžu požičať až do 1.000 €. To všetko bezúčelovo na hocičo a jednoducho online žiadosťou priamo cez webstránku nebankovky.

O úver môžu žiadať klienti aj bez dokladovania príjmu, nie je potrebný ručiteľ alebo zabezpečenie iného typu, pôžička je dostupná žiadateľom do veku až 75 rokov, takže sa hodí aj pre dôchodcov a doba splatnosti je flexibilne zvoliteľná od 1 do 30 dní. Ak sa stane, že klient nemôže splatiť úver včas, môže za poplatok požiadať o predĺženie splatnosti pôžičky o ďalších 30 dní. Každý, kto potrebuje rýchlo požičať a bez veľkého dokladovania, si môže tento úver vybaviť.

Pohotovosť

Okamžité krátkodobé pôžičky poskytuje aj spoločnosť Pohotovosť a to cez úver zvaný Pohotovka. Tento úver ale nepatrí medzi typické krátkodobé úvery, keďže má splatnosť na 2 až 12 mesiacov, hoci požičať sa dá podobne ako pri iných malých úveroch od 99 € do 350 €. Pôžička je bezúčelová, ale je určená len klientom nebankovky, ktorí už jeden úver splácajú a potrebujú rýchle peniaze na nečakané výdaje. O úver sa dá požiadať osobne na pobočke, prípadne cez telefón alebo online formulár.

Krátkodobé bankové úvery

Kto má záujem o krátkodobý bankový úver, môže si vybrať v podstate z troch typov úverov. Ich vybavenie nie je ale také rýchle ako v prípade nebankových spoločností a tak sa nepovažujú za typické krátkodobé pôžičky. Formou úverového limitu sa dá získať jednoducho povolené prečerpanie k bežnému účtu, čo znamená, že môžete ísť pri platení platobnou kartou alebo výbere z účtu do mínusu. Tento úver nie je nutné vrátiť v konkrétnom čase a je možné ho čerpať aj opakovane.

Podobne funguje aj kreditná karta, čiže ľudovo známa ako kreditka, ktorá poskytuje taktiež úverové prostriedky formou vopred bankou schváleného limitu. Do výšky limitu je možné tak platiť kartou alebo ju využiť na výber hotovosti z bankomatu, pričom na rozdiel od kontokorentného úveru, ako sa inak povolené prečerpanie nazýva, sa dá využiť aj bezúročné obdobie. To má každá kreditná karta a banka iné a ide o obdobie prvých niekoľko dní alebo týždňov, v ktorom keď stihnete úver vrátiť, neplatíte žiaden úrok.

Kým kontokorent a kreditka sú určené na menšie sumy, spravidla na niekoľko stoviek až tisíc €, viac sa dá získať spotrebným úverom v banke. Tu je možné si požičať obvykle od 500 € a viac, podľa výšky príjmu klienta a jeho bonity. Ide už o typický splátkový úver s pevnou dobou splatnosti, pričom niektoré banky ho ponúkajú aj s možnosťou vybavenia online, ako napríklad mBank, Zuno alebo VÚB. Obvykle najskorší možný termín vrátanie spotrebnej pôžičky je 6 mesiacov.

PoskytovateľSuma odSuma doSplatnosť odSplatnosť do
SMS Credits203505 dní15 dní
Pôžičkomat259005 dní31 dní
Ferratum Bank307007 dní12 mesiacov
Credit One510001 dní30 dní
Trila2550015 dní25 dní
CG Pôžička253505 dní31 dní
Slovak Credit253001 deň30 dní
Pohotovosť993502 mesiace12 mesiacov

Údaje boli naposledy aktualizované 15.10.2015

Výhody:

  • Najväčšia výhoda je v jednoduchosti, dostupnosti a rýchlosti vybavenia tejto pôžičky a to najmä nebankového typu s minimom dokladov
  • Úver je možné použiť na čokoľvek, pretože ide o bezúčelové pôžičky bez viazania použitia finančných prostriedkov na konkrétny účel
  • Kto si chce požičať krátkodobo, má výhodu v tom, že nemusí splácať úver postupne splátkami, ale nárazovo a to až v deň splatnosti

Nevýhody:

  • Nevýhodou je najmä úročenie a nevýhodnosť nebankových pôžičiek z finančného hľadiska, pretože hoci ide o krátkodobé pôžičky, preplatenie je veľmi vysoké
  • Viacero nebankoviek nepožičiava ľuďom so záznamom v registroch, čo môže byť problém z hľadiska všeobecnej dostupnosti
  • Ide len o pôžičky na menšie sumy vo väčšine prípadov, kedy sa nedá požičať viac ako 1.000 € a preto sú vhodné skôr len na menšie nečakané výdavky

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

redakcia

Expert na pôžičky všetkého druhu. Vyznám sa vo financiách a rád vám poradím. Stačí sa spýtať v komentároch.

Jeden komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *