Leasing

Leasing je alternatívou ku klasickému úveru, pričom môže mať viacero podôb, ako napríklad finančný leasing, operatívny leasing alebo spätný leasing. Tento spôsob financovania sa využíva v podnikateľskom prostredí, ale aj na verejnosti, pričom bežní ľudia využívajú najmä leasing na auto, kde sú podmienky podobné ako pri úveroch. Vo firemnom sektore je bežný aj leasing nehnuteľností, strojov, zariadení, techniky a podobne. To, či je lepší leasing alebo úver záleží od individuálnej situácie.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Lízing, ako sa hovorí tomu spôsobu prefinancovania, totiž prináša viaceré benefity, či už ide o účtovanie pre podnikateľov, prípadne lepšie príbuzné služby priamo od lízingových spoločností. Každá leasingová zmluva však má samozrejme výhody a nevýhody, najmä pre bežných užívateľov je najčastejším rozdielom oproti úverom, že nie sú majiteľmi veci, ktorú financujú cez leasing, hneď od začiatku, ale až po zaplatení splátky. Ak ide o leasing auta, prináša to aj niektoré odlišnosti od bežného úveru na auto.

Druhy leasingu

Je viacero druhov leasingu, pričom najčastejším spôsobom je klasický finančný lízing, ktorý sa využíva najmä pri bežnom nákupe napríklad automobilov a iných vozidiel. Podnikatelia ale môžu využíva napríklad aj operatívny lízing, ktorý v sebe kombinuje aj viaceré výhody napríklad dlhodobého prenájmu s minimálnou starostlivosťou. Pre tých, čo majú dostatok finančných prostriedkov, ale neskôr sa rozhodnú získať ich naspäť a radšej splácať, je ideálny spätný lízing.

Finančný leasing

 • Pri tomto druhu leasingu sa kupuje nejaký tovar alebo produkt, pričom na úvod zaplatí klient akontáciu a zvyšok ceny spolu s navýšením spláca pravidelnými splátkami, najčastejšie na mesačnej báze
 • Tovar až do poslednej splátky vlastní leasingová spoločnosť a to preto, že klient síce zaplatí časť nákupnej ceny predajcovi, ale zvyšok zaplatí leasingovka a tá následne prenajíma tento tovar klientovi za mesačný poplatok
 • Po zaplatení poslednej splátky prejde vlastníctvo do rúk klienta
 • Tento leasing sa najčastejšie využíva pri vozidlách, kde môže byť v prípade akciových ponúk nových vozidiel napríklad bez akontácie alebo bez navýšenia

Spätný leasing

 • Opačným princípom je spätný leasing. V tomto prípade odkupuje leasingová spoločnosť tovar alebo produkt od jeho vlastníka, ktorý ho kúpil v hotovosti za vlastné finančné prostriedky
 • Leasingovka mu dá nákupnú cenu tovaru a dohodne si splátkový kalendár, počas ktorého klient v pravidelných tovar túto cenu postupne leasingovej spoločnosti vracia aj s úrokmi
 • Po splatení celej sumy znova prejde vlastníctvo na pôvodného vlastníka a klienta leasingovej spoločnosti
 • Takto sa dá získať leasing aj bez dokladovania príjmu, najmä v prípade ručenia danou vecou za splatenie finančného záväzku

Operatívny leasing

 • Najnovšou formou leasingu je operatívny leasing, ktorý sa dominantne využíva v podnikateľskom sektore a v prípade firiem ide najmä o leasing automobilov, strojov, zariadení a výrobných technológií
 • Ide v podstate o dlhodobé prenajímanie danej veci klientovi, pričom ten pravidelnými splátkami spláca túto vec, avšak náklady s ňou spojené sú stále na pleciach leasingovej spoločnosti
 • V tomto prípade klient teda len využíva daný predmet leasingu, pričom po určitej dobe má nárok napríklad na výmenu predmetu za modernejší alebo nový, podľa konkrétneho zmluvného vzťahu
 • Z hľadiska jednoduchosti a bezproblémovosti je toto najlepší produkt pre firmy, ale vždy záleží od individuálnych parametrov a podmienok

Čo všetko sa dá kúpiť na leasing?

Najčastejšie sa kupujú na lízing autá, či už nové autá alebo ojazdené vozidlá, ďalej prevláda aj leasing motocyklov, ale taktiež aj rôznych poľnohospodárskych zariadení a strojov, výrobných strojov a technológií, prípadne u podnikateľov a firiem aj leasing nehnuteľností, napríklad výrobných a prevádzkových budov a podobne. Taktiež v prípade ojazdených a používaných vozidiel sú populárne aj autá z leasingu, ktoré ponúkajú niektoré leasingové spoločnosti na Slovensku.

Nemusí ale ísť vždy len o drahý tovar a produkty, napríklad bežný je dnes aj leasing výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a menšieho vybavenia pre firmy. Čo sa týka vozidiel, na leasing sa zameriavajú tak bankové ako aj nebankové leasingovky a požičať sa dajú rôzne sumy, v prípade nových áut sú podmienky obvykle o niečo lepšie. Najčastejšie sa dá získať suma na leasing až do 30.000 € alebo aj viac s dobou splatnosti na 4 až 8 rokov, obvykle podľa veku auta alebo iných parametrov. Čo, či sa leasing oplatí viac ako úver, môže orientačne vypočítať aj kalkulačka, ktorá je online k dispozícii na väčšine webstránok lízingoviek.

Leasingové spoločnosti u nás

Lízingové spoločnosti na Slovensku pôsobia buď všeobecne, čo znamená, že sa zameriavajú na viaceré lízingové produkty od prefinancovania áut až po nehnuteľnosti, alebo len v určitom sektore, ako napríklad leasingu na poľnohospodárske stroje a zariadenia alebo na leasing zdravotníckeho vybavenia a techniky. Svoje služby ponúkajú buď online alebo priamo koncovým klientom, prípadne napríklad ak ide o autá, tak cez predajcov, čo sú buď autobazáre alebo predajne nových áut.

ČSOB Leasing

Komplexné lízingové služby poskytuje ČSOB Leasing a to tak finančný leasing ako aj krátkodobý alebo strednodobý operatívny leasing. V rámci možností, čo všetko sa dá prefinancovať, ponúka spoločnosť tak možnosť financovania hnuteľného, ako aj nehnuteľného majetku. Pri osobných automobiloch je možné dojednať finančný leasing s dobou splácania na 3 až 5 rokov, pričom akontácia môže byť od 20 do 60 percent z obchodnej ceny. Pravidelné splátky sú možné mesačne, ale napríklad aj kvartálne.

Pre nákladné automobily ponúka ČSOB tiež finančný leasing a s dobou splácania na 3 až 6 rokov, čo pri vyššom úvere znamená menšiu splátku. Prvá zvýšená splátka platená klientom môže byť od 5 do 50% z obchodnej ceny prefinancovaného vozidla. Ak ide o leasing strojov a zariadení, tu je doba splácania od 3 rokov až po 12 rokov, pričom aj v tomto prípade sa dá platiť mesačne alebo kvartálne a akontácia je 10 až 50 %. Pri leasingu nehnuteľností závisia parametre od individuálneho prípadu. ČSOB leasing taktiež ponúka aj odobraté predmety.

UniCredit Leasing

UniCredit Leasing je tiež lízingová spoločnosť s komplexným financovaním rôzneho druhu majetku, tovaru a produktov. V ponuke sú finančné služby pre osobné a úžitkové vozidlá a automobily, dopravnú techniku, stroje a zariadenia pre výrobu, priemysel a podnikanie, ale taktiež aj možnosť prefinancovať na leasing stavbu a kúpu nehnuteľnosti. Pri osobných a úžitkových autách sa využíva leasing najčastejšie tak pre verejnosť ako aj pre podnikateľov a doba splácania je od 3 do 5 rokov, pričom akontácia je možná od 10%.

Finančný leasing pre dopravnú techniku je možný individuálne od 36 mesiacov a so zvýhodnenou možnosťou akontácie od 0 %. Splátky sú možné kvartálne aj mesačne. Podobne ako pri autách, aj tu je možný nielen finančný, ale aj operatívny leasing. Kto chce prefinancovať rôzne stroje a zariadenia na podnikanie, môže počítať s podobnými podmienkami ako pri leasingu na dopravnú techniku. Čo sa týka budov na podnikanie, pri výstavbe novej budovy sa dá prefinancovať až 1.500.000 €, pri existujúcej polovica.

VB Leasing

Pre súkromné osoby ako aj pre podnikateľov ponúka leasingové finančné služby aj VB Leasing. Táto spoločnosť má svoje zastúpenie vo viacerých mestách, ako napríklad Nitra, Bratislava alebo Košice. Prefinancovať je možné osobné automobily, úžitkové vozidlá, motocykle, pre podnikateľov aj dopravnú techniku, strojné zariadenia a technológie, stavebné stroje, poľnohospodárske stroje, medicínske zariadenia a techniku a iné typy hnuteľného majetku. Z hľadiska financovania vozidiel ponúka spoločnosť klasický finančný leasing.

V rámci leasingu vozidiel je možné financovať tak nové ako aj použité a ojazdené vozidlá a parametre sú závislé od individuálneho prípadu každého klienta a financovaného vozidla. Vďaka širokej siete pobočiek je možné si vybaviť žiadosť individuálne, ale napríklad aj online prostredníctvom webovej stránke cez internetový formulár. Svoje služby ponúka lízingová spoločnosť aj u viacerých predajcov nových alebo ojazdených vozidiel a tiež inej techniky a zariadení a to s rôznou výškou akontácie, dobou splácania ako aj typu splácania.

Tatra Leasing

Tatra Leasing je tiež komplexná leasingová spoločnosť zameraná na rôzne oblasti financovania hnuteľného aj nehnuteľného majetku. Prostredníctvom tejto leasingovej spoločnosti je možné prefinancovať osobné autá, úžitkové autá, veľkú kolesovú a dopravnú techniku, rôzne technológie, zdravotnícku techniku ale aj nehnuteľnosti. V rámci automobilov sa dajú prefinancovať nové, predvádzacie aj ojazdené vozidlá a to cez finančný ako aj operatívny leasing. Podmienky pre financovanie nových a ojazdených vozidiel sa mierne líšia.

V prípade nového auta sa dá financovať s akontáciou už od 20% a najviac do sumy 35.000 €. Pri jazdených vozidlách je to s akontáciou od 30%, pričom v tomto prípade sa dá požičať od 3.000 € až do 35.000 €, ale vek vozidla po ukončení splácania musí byť najviac 7 rokov od roku jeho výroby. V rámci veľkej kolesovej a dopravnej techniky je možné zobrať leasing na autobusy, nákladné autá, návesy, poľnohospodársku techniku, prívesy, prípojné vozidlá, stavebnú techniku, ťahače a tiež aj vysokozdvižné vozíky. Financovanie je určené len pre podnikateľov.

Credium (OTP Leasing)

Credium, po starom OTP Leasing, je spoločnosť, ktorá v roku 2008 prevzala OTP Leasing a poskytovala ďalej finančné služby. Od januára 2014 však už pre nových klientov a záujemcov o leasing neposkytuje svoje služby a venuje sa už len existujúcim klientom. V praxi sa tak už nový leasing cez túto finančnú spoločnosť získať nedá.

Leasingová spoločnosťAkontácia na osobné autá od (%)Splatnosť od (rokov)Splatnosť do (rokov)
ČSOB Leasing2035
UniCredit Leasing1035
VB Leasing3035
Tatra Leasing2035

Údaje boli naposledy aktualizované 15.10.2015

Výhody:

 • Najväčšou výhodou tohto financovania je možnosť pre podnikateľov získať lepšie podmienky z hľadiska účtovníctva a pre fyzické osoby lepšie úročenie ako pri úvere
 • Pokiaľ ide o leasing áut, ak chcete takto prefinancovať niektoré nové autá, môžete získať lepšie finančné podmienky ako pri klasickom spotrebnom úvere
 • Veľmi dobré finančné podmienky majú tiež odobraté autá z leasingu a vybavenie leasingu môže byť z hľadiska dokladovania jednoduchšie ako pri úvere

Nevýhody:

 • Väčšinou pri autách nie ste majiteľom kupovaného auta hneď po jeho kúpe, ale až po zaplatení poslednej splátky a dovtedy je majiteľom leasingová spoločnosť
 • Nie vždy sa oplatí pre malých podnikateľov operatívny lízing a je lepšie zvoliť klasický finančný lízing so splácaním
 • Určité špecifické požiadavky, ako napríklad lízing strojov, zariadení alebo nehnuteľností môžu prefinancovať len niektoré lízingové spoločnosti u nás

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

redakcia

Expert na pôžičky všetkého druhu. Vyznám sa vo financiách a rád vám poradím. Stačí sa spýtať v komentároch.

2 x komentované “Leasing

 1. Mam zaujem o pozicku na auto ale pracujem na dohodu a na zmluve a paske mam len 60e cca aka je moznost alebo riesenie keby som chcela auto na splatky? Prijem mam okolo 500e mesacne dakujem za odpoved.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *