Pôžička pre študentov

Študentský úver je pôžička určená najčastejšie pre študentov vysokých škôl a to aj pre externých študentov na vysokej školy. Pôžička pre študentov strednej školy sa poskytuje len výnimočne u tých študentov, ktorí majú nad 18 rokov a ručiteľa. Pôžičky pre študentov vysokých škôl ako aj pre študentov stredných škôl spravidla je možné získať len s ručiteľom, ktorý musí mať dostatočný príjem a bonitu, aby sa mohol za splácanie úveru dostatočne zaručiť.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Vzhľadom na to, že tieto pôžičky a úvery pre študentov bez príjmu sú špecifickým druhom úveru, ponúka ich len niekoľko inštitúcií. Spravidla ide o bankové študentské úvery formou povoleného prečerpania alebo spotrebného úveru, prípadne niektoré nebankové spoločnosti môžu ponúkač menšie krátkodobé rýchle pôžičky aj pre študentov. Najvýhodnejšia študentská pôžička je od štátu, ktorá má výhodné podmienky. Nie je síce bez úroku ani bez ručiteľa, ale porovnanie ukazuje, že patrí medzi najlepšie študentské pôžičky.

Študentská pôžička cez študentský fond

Pôžička pre študentov od štátu sa poskytuje cez Fond na podporu vzdelávania, v skratke FnPV. Táto študentská pôžička nie je určená pre stredoškolákov, ale pre študentov vysokej školy a to tak I., II. ako aj III. štúdia a to v dennej ako aj externej forme. V minulosti sa tento fond nazýval aj Študentský pôžičkový fond, avšak jeho zlúčením spolu s Fondom pre učiteľov vznikla nová centrálna inštitúcia poskytujúca úvery obom skupinám, čiže tak študentom, ako aj doktorandom a učiteľom.

Komu sa dá požičať

FnPV poskytuje pôžičky študentom I. stupňa, II. stupňa aj III. stupňa. Študentom I. stupňa vysokoškolského štúdia poskytuje pôžičky pre tých, čo študujú denne aj externe na vysokej škole v Slovenskej republike alebo aj na zahraničnej vysokej škole. Pri študentoch II. stupa sa pôžičky poskytujú taktiež študentom denného aj externého štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike ale aj na zahraničnej vysokej škole pri Mgr., Ing. aj Dr. študijnom programe, avšak podľa rozhodnutia príslušného Ministerstva školstva musí byť štúdium na zahraničnej škole postavené na úroveň štúdia na škole u nás.

Pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia, čo znamená doktorandský študijný program, sa poskytujú pôžičky aj pre denné aj pre externé štúdium na vysokej škole v Slovenskej republike. Platí tu ale výnimka, že títo študenti majú zároveň aj nárok na pôžičky pre pedagógov, takže z toho dôvodu si musia vybrať, či si budú požičiavať ako študenti alebo ako pedagógovia. Pôžičky týchto dvoch typov nie je možné navzájom kombinovať.

Výška a doba splácania

Minimálna výška úveru je stanovená na 500 €. Maximálna výška pôžičky pre študentov je odstupňovaná podľa toho, na ktorom stupni štúdia študent pôsobí, pričom sa neberie do úvahy či ide o dennú alebo o externú formu štúdia. Pre študentov na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia je maximálna výška pôžičky a pôžičkový strop stanovený na 2.500 €, pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia, opäť či už pre denných alebo externých študentov, je najviac možné získať úver do 5.000 €.

Lehota splatnosti je na celé roky a je možné si ju určiť od minimálnej doby splácania 5 rokov až po maximálnu dobu splácania 10 rokov. Výhodou úveru je, že je bezúčelový, čo v podstate znamená, že FnPV si nestanovuje podmienky ohľadom využitia finančných prostriedkov z úveru, takže ich študent môže použiť ľubovoľne. Či už ide o prefinancovanie nejakej stáže, školského vybavenia, vykrytie iných nákladov na štúdium alebo na hocičo iné, študent nemusí dokladovať, ako peniaze minul.

Úročenie a iné podmienky

Pri dobe splácania môže rada FnPV v individuálnych prípadoch na základe žiadosti rozhodnúť o mimoriadnom predĺžení splácania až do 20 rokov. Úročenie je stanovené pevne pre všetky pôžičky a je aktualizované každý rok tak, aby bolo nižšie ako bežný komerčný úrok. To je aj najväčšia výhoda tejto pôžičky, pretože je úrokovo a splátkovo výhodnejšia ako akýkoľvek iný komerčný úver. Navyše je možnosť splatiť aj 1 krát za rok mimoriadnu splátka bez poplatku.

Táto splátka sa uhrádza v mesiaci júl a umožňuje tak efektívne zníženie nesplatenej časti úveru v prípade, ak má študent väčšie množstvo prostriedkov k dispozícii. Čo sa týka ručenia, na vybavenie úveru je potrebný ručiteľ, ktorý musí mať dostatočný príjem a bonitu, aby sa mohol za splatenie úveru zaručiť. Taktiež je možné si požičať počas štúdia maximálne 6 pôžičiek, v každom školskom roku jednu, pričom súhrnne je študent viazaný úverovým limitom spomenutým vyššie.

Ako vybaviť študentský úver cez FnPV

Žiadosť o pôžičku sa predkladá do konca októbra aktuálneho študijného roku a to papierovo na tlačive FnPV. Najčastejšie sa táto žiadosť posiela poštou na adresu podateľne, ale je možné aj osobné doručenie. K žiadosti treba priložiť potrebné prílohy, ako napríklad potvrdenie o návšteve školy a zapísaní do aktuálneho študijného ročníka, doklady a tlačivo od ručiteľa, prípadne iné doklady súvisiace s možnými kritériami pre uprednostnenie žiadosti, najmä sociálnymi a prospechovými.

Od uplynutia lehoty na podávanie úverov potom fond do 60 dní má povinnosť oznámiť študentovi výsledok schvaľovacieho procesu a pokiaľ má úver študent schválený, príde mu na adresu návrh zmluvy, ktorí musí podpísať, podpis dať úradne overiť a do 30 dní od prevzatia poslať naspäť na fond. Následne mu budú peniaze prevedené na bankový účet.

Bankový úver pre študentov

Bankové pôžičky pre študentov sú určené väčšinou pre vysokoškolákov a môžu mať formu buď povoleného prečerpania k študentskému účtu, čiže formu kontokorentného úveru, alebo ide o spotrebné pôžičky a úvery pre študentov vo väčších sumách a so splatnosťou aj na niekoľko rokov. Niektoré banky umožňujú pri splácaní týchto úverov aj odloženie splátok alebo splácania istiny až na dobu po skončení štúdia. Tieto pôžičky pre študentov sa ale neposkytujú obvykle bez ručiteľa s príjmom.

VÚB

VÚB banka ponúka ako študentské pôžičky povolené prečerpanie, čiže kontokorentný úver. Ten poskytuje k študentskému úveru, tzv. Start kontu. Ten je určený pre mladých ľudí od 15 do 24 rokov, pričom aby mohol získať majiteľ účtu kontokorent, musí mať vek nad 18 rokov, podobne ako pri všetkých bankových úveroch. Kontokorentný úver banka poskytuje na základe ručenia bonitným ručiteľom, ktorý má dostatočný príjem. Podobne ako pri iných kontokorentoch, aj tu sa platí úročenie len z čerpanej sumy za čerpané obdobie.

ČSOB

Študentská pôžička od ČSOB je vo forme kontokorentného úveru k študentskému účtu v banke. Úver je dostupný pre študentov od 19 do 28 rokov, čiže ide o úver pre študentov vysokej školy a na získanie treba mať potvrdenie o návšteve školy a doložiť tiež index. Kontokorent sa zriaďuje aj k novému účtu v prípade dostatočného ručenia formou bonitného ručiteľa s príjmom a je oň možné požiadať osobne na pobočke banky alebo aj cez internet banking k účtu.

SLSP – Slovenská sporiteľňa

Študentská pôžička vo forme spotrebného úveru pre študentov vysokých škôl je možná aj v Slovenskej sporiteľni. Tento úver je bez poplatkov za vybavenie a s rovnakým úročením pre každého študenta. Je určený pre študentov od 18 do 26 rokov, ktorý predložia potvrdenie o návšteve školy a majú bonitného ručiteľa s dostatočnou výškou príjmu, aby sa mohol za splatenie pôžičky zaručiť. Požičať sa dá od 1.000 € až do 8.500 € bezúčelovo a so splatnosťou na 1 až 9 rokov.

Tatra banka

Tatra banka síce nemá vo svojom portfóliu klasických úverov produkt presne pre študentov, ale od 15. roku do dovŕšenia 26. roku ponúka špeciálny študentský účet. K nemu je možné si otvoriť aj sporenie alebo získať v prípade dostatočného ručenia aj možnosť menšieho povoleného prečerpania, čo môže byť alternatívna študentská pôžička. Samozrejmosťou je platobná karta, Internet banking a tiež informovanie o pohyboch na účte prostredníctvom posielania SMS správ.

OTP banka

Študentská pôžička v OTP banke je vo forme kontokorentného úveru, čiže ide o povolené prečerpanie. To sa poskytuje k tzv. OTP Ready konto, čo je študentský účet a účet pre mladých do veku 26 rokov. Zriadenie a vedenie je bezplatne a v prípade potvrdenia o návšteve školy sú k účtu aj iné benefity bezplatne. Spolu so zákonným zástupom si môžu tento účet otvoriť aj mladí ľudia vo veku do 15 rokov. Čo sa týka povoleného prečerpania, to je možné zriadiť už od 360 €.

UniCredit Bank

UniCredit Bank má v ponuke ako pôžičky pre študentov spotrebné úvery určené pre vysokoškolákov. Výhodou úveru je, že na získanie treba prítomnosť zákonného zástupcu ako ručiteľa, ale až do výšky 2.000 € úveru nemusia rodičia dokladovať príjem. Výška úveru je možná od 650 € až do 10.000 €, nie je potrebné dokladovať účel použitia finančných prostriedkov a vybavenie je veľmi jednoduché, keďže stačí potvrdenie o návšteve školy. Splatnosť je do 5 rokov a počas štúdia je možný odklad splátok.

Nebanková pôžička pre študentov

Nebankové pôžičky pre študentov ponúkajú aj niektoré nebankové spoločnosti zamerané na krátkodobé alebo menšie spotrebiteľské úvery. V prípade spotrebiteľských sa obvykle nedá požičať bez ručiteľa, ktorý musí úver ručiť a predložiť napríklad doklad o výške príjmu, aby tak preukázal svoju bonitu. Ak študentovi ale stačí aj menšia čiastka na niekoľko desiatok až stoviek € a vie ju rýchlo splatiť, môže skúsiť krátkodobé úvery, ktoré sa dajú vybaviť online alebo aj prostredníctvom SMS.

Pôžičkomat

Študentská pôžička bez ručiteľa sa dá získať aj od nebankovej spoločnosti Pôžičkomat. Tá poskytuje online pôžičky s dobou splatnosti do 31 dní všetkým záujemcom vo veku nad 18 rokov, ktorí nemajú problém so splácaním úverov inej spoločnosti, čiže nie sú v registri dlžníkov. Úver sa dá získať už do 10 minút a posiela sa bezhotovostne na účet a požičať sa dá od 25 do 900 €. Takáto rýchla pôžička pre študentov je bezúčelová a môžu ju teda použiť študenti na čokoľvek, avšak musia ju stihnúť načas vrátiť.

PoskytovateľSuma odSuma doSplatnosť odSplatnosť do
Fond na podporu vzdelávania50050005 rokov10 rokov
Slovenská sporiteľňa100085001 rok9 rokov
UniCredit Bank650100001 rok5 rokov
Pôžičkomat259005 dní31 dní

Údaje boli naposledy aktualizované 07.09.2015

Výhody:

  • Najvýhodnejšie sú pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania s úrokom pod 3%
  • Ide spravidla o bezúčelové pôžičky, takže je možné peniaze minúť na čokoľvek
  • Pri bankových úveroch je častá aj forma kontokorentu, kde sa platí úrok len pri čerpaní peňazí

Nevýhody:

  • Nevýhody majú nebankové úvery, najmä tie krátkodobé, ktoré sú úrokovo najdrahšie spomedzi všetkých typov
  • Pri vybavovaní pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania je proces časovo a administratívne náročný
  • Na získanie takmer všetkých úverov je treba mať bonitného ručiteľa s dostatočným príjmom

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

redakcia

Expert na pôžičky všetkého druhu. Vyznám sa vo financiách a rád vám poradím. Stačí sa spýtať v komentároch.

Jeden komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *