Pôžička pre učiteľov

Pôžičky pre učiteľov sú dostupné buď ako špeciálne úvery určené len pre túto skupinu klientov, ktoré poskytujú napríklad Fond na podporu vzdelávania alebo niektoré nebankové spoločnosti, alebo môže ísť o úvery a pôžičky dostupné všeobecne pre zamestnaných ľudí a teda si ich môžu požičať aj učitelia, pedagógovia a pedagogickí pracovníci v školstve. V banke si môžu učitelia vybrať každý typ úveru, no môžu byť pri jeho vybavovaní obmedzení svojim príjmom.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Úvery a pôžičky pre začínajúcich učiteľov ponúka v princípe len Fond na podporu vzdelávania (FnPV), pretože ak nemá klient v banke alebo nebankovke obvykle pracovný vzťah dlhšie ako 3 až 6 mesiacov, vo väčšine prípadov nemá prístup k úverovým produktom. Vtedy je potrebné počkať dlhšiu dobu, kým bude podmienka dĺžky pracovného pomeru splnená a až následne je možné získať rôzne druhy spotrebných a spotrebiteľských úverov alebo iných pôžičiek.

Pôžička pre učiteľov od Fondu na podporu vzdelávania (FnPV)

Pôžičky pre pedagógov a tiež aj pre tých začínajúcich ponúka najmä ako špecializovaná inštitúcia Fond na podporu vzdelávania. Ide o štátom zriadený fond, ktorý vznikol spojením v minulosti dvoch oddelených podobných fondov na požičiavanie pre učiteľov a pre študentov, pričom FnPV dnes poskytuje úverové prostriedky pre obe skupiny žiadateľov. V porovnaní s bankovými aj nebankovými úvermi je možné si požičať za úrokovo najvýhodnejších podmienok.

 • Taktiež sa dá vybaviť cez FnPV aj pôžička pre začínajúcich učiteľov, čo je oproti bankám a väčšine nebankoviek výhoda
 • Tie zvyčajne vyžadujú pred schválením úveru dlhodobejšiu históriu pracovného vzťahu, prípadne ak je učiteľ počas prvého roka len v skúšobnej dobe, môžu mu tiež odmietnuť poskytnúť úvery
 • V tomto je výhoda pôžičiek cez FnPV, pretože pri schvaľovaní nie je podmienkou, ako dlho už záujemca o učiteľskú pôžičku pracuje

Kto môže žiadať o úver?

O úver a pôžičku z FnPV môžu žiadať pedagogickí a odborní zamestnanci. Do kategórie pedagogických zamestnancov spadajú učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy, tréner športovej triedy a korepetítor. Medzi odborných zamestnancov sa zaraďujú psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a sociálny pedagóg. O pôžičku môže požiadať aj študent doktorandského študijného programu.

To platí v prípade, ak študuje na vysokej škole dennou formou štúdia, čiže je interný doktorand a zároveň v prípade interných doktorandov nie je možné kombinovať pôžičky pre pedagógov aj s pôžičkami pre študentov, ktoré môže získať tiež. To v praxi znamená, že ak interný doktorand už získal pôžičku ako študent, nemôže mu byť poskytnutá pôžička pre učiteľov a naopak. Ak je to Váš prípad, mali by ste sa vopred rozhodnúť o ktorý úver budete mať záujem.

Kto je a kto nie je oprávnený žiadateľ o pôžičku?

Oprávneným žiadateľom nie sú vychovávatelia v detskom domove, riaditeľ detského domova, vysokoškolský učiteľ, odborný a umelecký pracovník vysokých škôl a rôzne kategórie nepedagogických zamestnancov školských zariadení a škôl, ako napríklad ekonóm, školník, kuchárka, upratovačka a podobne). Medzi oprávnených žiadateľov patria:

 • Pedagogický a odborný zamestnanec škôl a školských zariadení zriadených podľa príslušného zákona
 • Pedagogický a odborný zamestnanec škôl zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy alebo takých, kde sa vykonáva vzdelávanie v odvetvovej pôsobnosti týchto orgánov
 • Pedagogický zamestnanec v organizáciách kontinuálneho vzdelávania zriadených Ministerstvom školstva alebo iným ústredným orgánom štátnej správy
 • Pedagogický a odborný zamestnanec v katolíckom pedagogickom a katechetickom centre
 • Pedagogický a odborný zamestnanec v zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, v ktorých sa vykonáva výchova, výchovné poradenstvo alebo vzdelávanie plnoletých fyzických osôb

Koľko a za akých podmienok sa dá požičať?

Minimálna výška pôžičky pre učiteľov a pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania je 1.000 €, maximálna výška je stanovená na 15.000 €. Žiadateľ si môže zvoliť flexibilne výšku úveru zaokrúhlenú na celé stovky. FnPV poskytuje pôžičku v jednom školskom roku len raz, avšak je možné aj poskytnutie v ďalších rokoch, pričom celková istina poskytnutých pôžičiek pre jedného pedagóga a učiteľa nesmie presiahnuť sumu dokopy 30.000 €, avšak to závisí aj od príjmu pedagóga.

Podľa zákona je totiž fond povinný prihliadať aj na plat žiadateľa a požičať mu úvery len do tej výšky, aby mesačná splátka nepresiahla jednu tretinu čistého funkčného príjmu žiadateľa. Podľa výšky pôžičky je možné získať úver bez ručiteľa a bez účelového viazania poskytnutých peňazí do výšky 5.000 €. Pri úveroch nad túto sumu a do 10.000 € síce ide ešte stále o bezúčelové pôžičky, avšak žiadateľ potrebuje ručiteľa, ktorý má dobrú bonitu a trvalý príjem. Pri úveroch nad 10.000 € je nutné už dokladovať aj účel použitia úveru.

Čo sa týka doby splatnosti, minimálna lehota splatnosti pôžičky je stanovená na 8 rokov, maximálna na 15 rokov. Lehota sa dá zvoliť v celých rokoch, na základe odôvodnenej žiadosti je možné lehotu predĺžiť na najviac 20 rokov. Čo sa týka predčasného splatenia, to je možné bez poplatkov. Úrok je stanovovaný pravidelne Fondom na podporu vzdelávania, pričom je zvýhodnený pre učiteľov a pedagógov, ktorí dlhodobo budú pracovať v školstve na príslušnej pozícii.

Na čo sa dá použiť účelová pôžička?

Vzhľadom na to, že pri úveroch nad 10.000 € je účel použitia finančných prostriedkov viazaný na konkrétny účel, je potrebné tento účel dokladovať. Úver sa dá čerpať napríklad na:

 • Kúpu bytu, rodinného domu, bytového domu a stavebného pozemku za účelom stavby rodinného domu
 • Výstavbu, prístavbu, nadstavbu alebo stavebné úpravy rodinného domu, bytového domu alebo stavebné úpravy bytu
 • Modernizáciu a rekonštrukciu alebo udržiavacie práce na vyššie zmienených objektoch a priestoroch
 • Kúpu bytového zariadenia alebo vybavenia domácnosti, napríklad na nábytok, elektrospotrebiče a podobne
 • Kúpu osobného motorového vozidla
 • Prefinancovanie a refinancovanie starých úverov a pôžičiek poskytnutých komerčnými bankami
 • Ďalšie vzdelávanie pedagóga a učiteľa v Slovenskej republike alebo v zahraničí

Bankový úver pre učiteľov

Čo sa týka bánk, tie majú pre učiteľov aj pedagógov k dispozícii klasické úvery dostupné ako pre bežných zamestnancov. Na získanie tejto pôžičky je potrebné mať pravidelný príjem, ale banka si overuje aj bonitu a úverovú minulosť žiadateľa a taktiež rôzne bankové a úverové registre. V banke sa dá pre učiteľov získať klasické povolené prečerpanie k účtu, kreditná karta s úverovým limitom, bankový spotrebný účelový aj bezúčelový úver a tiež hypotekárne úvery.

Kontokorentné úvery a kreditné karty

Požičať sa dajú napríklad na základe obratov na bežnom účte kontokorentné úvery, čo je povolené prečerpanie, ktoré sa poskytuje rádovo v niekoľko stovkách až tisícok €, obvykle do výšky 2 až 3 násobku mesačného príjmu žiadateľa. Pre kreditné karty platia podobné podmienky, pričom v tomto prípade je výhodou na rozdiel od kontokorentu, že väčšina kreditných kariet má bezúročné obdobie 45 až 50 dní, kedy neplatíte úroky z čerpaných finančných prostriedkov.

Spotrebné úvery

Pre učiteľov aj pedagógov sú k dispozícii dostupné tiež spotrebné úvery. Môže ísť o bezúčelové úvery na čokoľvek alebo účelové, napríklad na rekonštrukciu domácnosti či na kúpu auta. Väčšinou sa poskytujú tieto úvery až do 25.000 € alebo 30.000 € podľa príjmu a bonity žiadateľa, doba splatnosti je do 7 až 9 rokov a väčšinou nie je treba žiadne ručenie, teda ani ručiteľ. Ide o pôžičky určené na prefinancovanie väčších nákladov a spotreby, ale kritéria na získanie sú prísnejšie ako pri kontokorentoch.

Hypotéky

Hypotekárne úvery predstavujú v rámci bankových finančných produktov najvyššie úvery, ktoré sú určené na kúpu alebo stavbu nehnuteľnosti. Poskytujú sa zvyčajne od 5 až 7 tisíc €, maximálna hodnota je daná jednak príjmom žiadateľa, ale aj výškou hodnoty nehnuteľnosti, ktorou sa bude ručiť. Ide o úvery ručene založením nehnuteľnosti, pričom banky zvyčajne požičiavajú do 90 až 100% hodnoty. Spomedzi všetkých bankových úverov ide o pôžičky, ktorých získanie je najnáročnejšie tak na výšku ako aj bonitu žiadateľa.

Nebanková pôžička pre pedagógov

Nebankové pôžičky sú pre pedagógov dostupné a to aj pre začínajúcich pedagógov, pričom v tomto prípade to môže byť na rozdiel od bánk výhoda. V zásade si učitelia môžu požičať všetky typy nebankových úverov, či už ide o SMS pôžičky, online úvery cez internet, menšie aj väčšie spotrebiteľské pôžičky a aj dlhodobejšie úvery. Pokiaľ však banka schváli učiteľovi pôžičku, je to pre neho výhodnejšie ako nebankový úver, takže v tomto prípade sú nebankovky len poslednou možnosťou, ak predošlé alternatívy zlyhajú.

V prípade nebankových pôžičiek je možné ale získať napríklad spotrebné úvery z Cetelemu, prípadne využiť nákup na splátky cez Home Credit, či už ide o nákup auta alebo bežného tovaru na splátky. Tieto typy úverov sa svojimi parametrami približujú bankám a nemusí ísť vždy len o nevýhodné nebankové pôžičky. Taktiež sú k dispozícii rôzne druhy leasingu, najmä využívaného na nákup auta, ktoré poskytujú aj niektoré leasingové spoločnosti zriadené bankovými inštitúciami.

PoskytovateľSuma odSuma doSplatnosť odSplatnosť do
Fond na podporu vzdelávania1000150008 rokov15 rokov
Pôžičkomat259005 dní31 dní
Ferratum Bank307007 dní12 mesiacov
Credit One510001 dní30 dní
mBank350200001 rok7 rokov
Home Credit40060003 roky7 rokov
Cetelem2000250000,5 roka10 rokov

Údaje boli naposledy aktualizované 11.09.2015

Výhody:

 • V prípade pôžičky cez Fond na podporu vzdelávania je úročenie učiteľských pôžičiek najvýhodnejšie spomedzi všetkých úverov na trhu
 • Požičať sa dá aj z banky a to aj na bývanie a nehnuteľnosť, avšak treba mať dostatočný príjem
 • Ak učiteľ má stabilnú prácu a stabilný príjem, môže získať akúkoľvek pôžičku vrátane úrokov výhodnejších z banky

Nevýhody:

 • Pre začínajúcich pedagógov je možné si požičať zvyčajne len z FnPV alebo menšie nebankové pôžičky
 • Pri nebankových úveroch je veľmi vysoké úročenie, pri úveroch z FnPV zas obmedzená suma pôžičky
 • Nevýhodou môže byť nutnosť dokladovania účelu pri pôžičkách nad 10.000 € z Fondu na podporu vzdelávania

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

redakcia

Expert na pôžičky všetkého druhu. Vyznám sa vo financiách a rád vám poradím. Stačí sa spýtať v komentároch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *